Vuosikirjat 1970-luvulla

Jalkaväen Vuosikirja X (1971-1972)

Jalkaväen Vuosikirja X (1971 1972) kansi

"Ne kehityspiirteet, joihin olen edellä viitannut unohtamatta alueellisen puolustusjärjestelmän osuutta, asettavat velvoittavan haasteen rauhan ajan koulutustyölle. Tämä koskee jokaista jalkaväkimiestä. Erityisen vaativana se koskettaa johtajakoulutusta alimmasta ylimpään niin vakinaisen väen
kuin nimenomaan reservin johtajiston osalta.

Uudesta organisaatiosta on osattava ottaa irti sen tarjoamat merkittävät taistelukestävyyttä ja iskukykyä lisäävät, tekijät nimenomaan niiissä olosuhteissa, joissa suomalaisen jalkaväen
voima perimmältään on tehokkaimmillaan. Ja erityisesti on nyt
aihetta korostaa yhteistoiminnan yhä lisääntynytta vaatimusta. Ilman sitä ei tehokas lopputulos ole saavutettavissa."

Helsingissä 4.6.1972
Kenraalimajuri Pentti Multanen
Jalkaväen tarkastaja

(Ote Multasen kirjoituksesta "Uudistuva jalkaväki")

Lue kirja tästä
Kirjan sisällysluettelo

 
© Jalkaväen Säätiö