Vuosikirjat 1970-luvulla

Jalkaväen Vuosikirja XI (1973-1974)

Jalkaväen Vuosikirja (1973 1974) XI

"Jalkaväkemme on muutamana viimeksi kuluneena vuonna elänyt perustavaa laatua olevien uudistusten aikaa. Luettelematta näitä kaikkien hyvin tuntemia uudistuksia voidaan todeta, että tämän päivän jalkaväkemme omaa organisaationsa, aseistuksensa ja muun
välineistönsä sekä taktiikkansa puolesta entistä huomattavasti paremmat edellytykset selviytyä sille taistelukentällä kuuluvista tehtävistä. Miten tehokkaasti nämä parantuneet edellytykset
kyetään käyttämään hyväksi, riippuu johtajien taidon ohella ensisijaisesti joukkojen koulutustasosta ja hengestä, toisin sanoen taistelutaidosta ja taistelutahdosta."

Helsingissä 15.1.1974
Kenraalimajuri Jukka Pajula
Jalkaväen tarkastaja

(Ote Pajulan pääkirjoituksesta "Taistelutaito - Taistelutahto")

Lue kirja tästä
Kirjan sisällysluettelo

 
© Jalkaväen Säätiö