Vuosikirjat 2000-luvulla

Jalkaväen Vuosikirja XXIV (2003)

Jalkaväen Vuosikirja (2003) XXIV Kansi

"Puolustusvoimien kehittäminen jatkuu valtiojohdon määrittämien peruslinjausten mukaisesti. Keskeistä
on alueellisen puolustusjärjestelmän eri elementtien tasapainoinen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita ja uhka-
arvioita vastaavasti. Maavoimissa tulevat valmiusprikaatien jälkeen kehittämisvuoroon alue- ja kohdepuolustusjoukot
sekä toisaalta valtakunnallisesti käytettävät järjestelmät.

Kaikilla tasoilla on tarve arvioida keinoja, joilla jo olemassa oleva materiaali- ja joukkoperusta voidaan taloudellisesti
hyödyntää tulevaisuudessa. Uuteen haasteeseen ei voida läheskään aina vastata uudella hankinnalla, vaan etusijalla tulee olla taktiikan ja toimintamenetelmien sekä henkilöstön valmiuksien kehittäminen. Tässä tarvitaan luovaa ja ennakkoluulotonta asennetta, jota jalkaväki on
edustanut läpi sotahistoriamme."

Amiraali Juhani Kaskeala
Puolustusvoimain komentaja

(Ote tervehdyksestä)

Lue kirja tästä
Kirjan sisällysluettelo

 
© Jalkaväen Säätiö