Vuosikirjat 2000-luvulla

Jalkaväen Vuosikirja XXVI (2007)

Jalkaväen Vuosikirja (2007) XXVI Kansi

"Jalkaväkitaistelijan osa taistelukentällä on raskas. Näin on ollut läpi historian ja muutosta ei ole näköpiirissä. Jalkaväkitaistelija ei välttämättä ole voiton ehdoton
avain, mutta jalkaväen taistelukyvyn tai -tahdon romahtaessa tappio on lähes varma. Jalkaväessä yksilöön kohdistuu kovia fyysisiä ja henkisiä vaatimuksia. Tämän vuoksi ryhmän ja joukkueen sisäinen toimintakyky ja luottamus ovat ehdottoman tärkeitä tekijöitä. Vastuu on helpompi kantaa yhdessä.

Jalkaväen Säätiö on 50 -vuotisen toimintansa aikana tukenut jalkaväessä palvelevia stipendein ja huomionosoituksin. Jalkaväen ansioristi on aselajissamme merkittävä tunnustus ja yhteishengen vahvistaja. Jalkaväkimuseo on arvokas historiamme tallentaja
ja esittelijä. Kiitän Jalkaväen Säätiötä pitkäjänteisestä ja arvokkaasta tuesta ja toivotan vapaaehtoiselle työlle jatkuvaa menestystä."

Eversti Seppo Toivonen
Jalkaväen tarkastaja

(Ote tervehdyksestä)

Lue kirja tästä
Kirjan sisällysluettelo
 
© Jalkaväen Säätiö