01INFANTERIEMUSEET

Museet har två utställningsbyggnader. I huvudbyggnaden (10) visas Finlands historia under självständighetstiden, med början från 1914.
I andra byggnaden (12) visas speciellutställningar.

RUM 1
I den vänstra andan av salen finns Jägaren i Tyskland 1915-1918.
 1
RUM 2
I Riddarsalen finns fotografier på alla riddare av Mannerheim-korset i infanteriet och infanteriofficerare som befordrats till generaler samt infanteriinspektörerna.
 2
RUM 3
Frihets/inbördeskriget; vapen, föremål och fotografier av jägarerörelsen, skyddskåren , röda garden och de tyska trupperna i Finland.
 3
RUM 4
Försvarsmaktens utveckling, beväpning och utrustning på 1920- och 30- talen. Den frivilliga försvarsutbildningen började genast i början av 1920- talet. Stora skaror av unga män och kvinnor blev medlemmar i Skyddskåren eller Lotta Svärd- organisationen. Redan 8- åringar kunde bli medlemmar i ungdomsorganisationerna, skyddskårspojkarna och unglottorna. Lotta- Svärd gav en mångsidig utbildning i medicinering, kansliarbete/ signalering, proviantering och utrustning. 1938 hade organisationen 700 avdelningar och 85.000 aktiva medlemmar.
Försvarsmaktens materialanskaffningnar var ringa och fältarmens utrustning kunde inte ersättas med modern utrustning.
 4
RUM 5
När Vinterkriget bröt ut fanns det inte tillräckligt med personlig krigsutrustning att dela ut till alla de inkallade.I brist på kanoner använde man som pansarvärn buntladdningar och bensinbomber s.k. Molotov cocktails. Man kastade bomben på pansarvagens luftintag så att explosionen förstörde åtminstone vagnens motor.
Den finska soldaten som visas i utställningen hör till de bäst utrustade, många hade bara gördel och kokard, "modell Cajander".
Utställningen presenterar även sovjetisk krigsmaterial, vapen och ett telegraffordon, en verklig raritet. Ljuspunkterne på kartbilden berättar på ett överskådligt sätt om Vinterkrigets förlopp.
 5
RUM 6
Stridslandskapen i Vinterkriget. Sovjettrupperna med sina hjulförsedda fordon var beroende av vägar och de kunde inte utnyttja sin övermakt, förutom på Karelska näset. De finska trupperna åkte skidor påsidan om vägarna, tog initiativet och inringade fienden.
 6
RUM 7
Under tiden mellan Vinterkriget och Fortsättningskriget gjordes stora vapenanskaffningar och speciellt köpte man in fältkanoner och ammunition. I början av Forstsättningskriget var den finska försvarsmakten större och mycket bättre utrustad än under Vinterkriget. Även infanteriet hade mer maskineldvapen.
År 1941 tog de finska trupperna till anfall och nådde målsättningen på Karelska näset i början av september och på andra håll i början av december. Ett exempel på fältslag visar genombrottsanfallet vid Tuulos. Vitrinen visar en tung granatkastare modell 1940.
 7
RUM 8
Ställningskriget pågick ända från att anfallskriget avslutads fram till våren 1944. Soldater i främsta linjen bodde i underjordiska skyddsrum- "korsun"- i närheten till stridsställningarna. Ställningen säkrades med mineringar, och eftersom fiendens skarpskyttar hela tiden var på alerten var vallarna höga och man använde periskop för att kontrollera fiendens rörelser. På fritiden lyssnade man på radio och sysslade var och en med sitt.
 8
RUM 9
Sovjetunionen inledde sin storoffensiv med enorma styrkor på Karelska näset i juni 1944 och på en månad förlorade Finland såväl näset som Viborg. Man förflyttade trupper från norrasidan av Ladoga till näset och kunde stabilisera läget i början av juli.
Det största fältslaget någonsin i Norden utkämpades under tio dagar i Ihantala. Då kunde finländarna genom ett effektivt samarbete mellan flygvapnet, fältartilleriet, de nya pansarvärnsvapnen och infanteriet i den obefästa terrängen stoppa det överväldigande anfallet.
 9
RUM 10
Villkor för fredsavtalet var bl.a. att jaga de tyska trupperna som då var i Lappland ut ur landet och att hemförlova fältarmen. Tyskarna förstörde alla broar så landförbindelserna till Lappland var avskurna och kriget blev rätt svårt. De sista tyskarna lämnade landet 27.4.1944. När de retirerade brände de ner och minerade huvudvägarna. Minröjningen var inte färdig förran i början av 1950- talet och återuppbyggnadsarbetet tog mycket längre tid.
 10