Säätiön hallituksen kokous Jalkaväkimuseolla

Museo 1 Museo 2

Säätiön hallitus piti perinteiseen tapaan kesäkuun kokouksensa Jalkaväkimuseon tiloissa 12.6.2018. Hallitus oli kokonaisuudessaan paikalla.  Myös museonjohtaja Markku Riittinen oli mukana kokouksessa.

Ennen kokousta hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä isännöi lounaan paikalla olleille Jalkaväkimuseon työntekijöille.

Kuten 31.5. järjestetyssä säätiön hallintoneuvoston kevätkokouksessa, tämänkin kokouksen keskeinen aihe oli Jalkaväkimuseon tulevaisuus. Hallintoneuvosto linjasi kevätkokouksessa hallitukselle, että ensisijaisena tavoitteena on jatkaa museon toimintaa sen nykyisessä sijoituspaikassa ja että suunnittelutyötä ja valmisteluja jatketaan Mikkelin kaupungin kanssa. Tavoitetta tukee erityisesti se, että Mikkelin kaupunki on ostamassa Senaatti-kiinteistöiltä Jalkaväkimuseon kiinteistöt.

Hallitus käsittelikin kokouksessaan ensisijaisesti niitä käytännön toimenpiteitä, joilla asiaa voidaan viedä nopeassa tahdissa eteenpäin.

Hallintoneuvoston kevätkokous Rajavartiolaitoksen esikunnassa 31.5.2018

Jalkaväen säätiön sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Rajavartiolaitoksen esikunnassa Helsingissä torstaina 31.5.2018. Kokoukseen osallistui hallintoneuvoston puheenjohtajan, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikolan johdolla 13 hallintoneuvoston jäsentä. Myös viime syyskokouksessa säätiön kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu kenraaliluutnantti Vesa Kämäri oli paikalla. Säätiön hallitus oli lähes kokonaisuudessaan paikalla puheenjohtajansa, eversti Jari Kytölän johdolla. 

Liikola avaa

Kostamovaara

Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallintoneuvostolle säätiön toimintakertomuksen sekä hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari puolestaan tilinpäätöksen, tuloslaskelmat sekä tilintarkastajan lausunnon vuodelta 2017, jotka hallintoneuvosto hyväksyi ja myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. Lisäksi hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Juha Sarsama esitteli hallintoneuvostolle säätiön sijoitustoimintaa.

Kokouksen yksi keskeisimpiä asioita oli Jalkaväkimuseon tulevaisuus. Hallituksen puheenjohtaja totesi esityksessään hallintoneuvostolle, että hallituksen ensisijaisena tavoitteena on nyt jatkaa museon toimintaa sen nykyisessä sijoituspaikassa kiinteässä yhteistoiminnassa Mikkelin kaupungin kanssa. Tavoitetta tukee erityisesti se, että Mikkelin kaupunki on ostamassa Senaatti-kiinteistöiltä Jalkaväkimuseon kiinteistöt. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että on hallitus voi edetä suunnitelmansa mukaisesti kiinteässä yhteistoiminnassa Mikkelin kaupungin kanssa.

 

Jalkaväen säätiön 60-vuotisjuhla Santahaminassa 30.11.2017

Jalkaväen säätiön virallisena perustamisajankohtana pidetään säädekirjan allekirjoittamispäivää 30.11.1957. Säädekirjan allekirjoittivat silloinen jalkaväen tarkastaja, kenraaliluutnantti Sakari Simeliusjalkaväenkenraali Axel Erik Heinrichskenraalimajuri Armas-Eino Martola ja kaksitoista muuta sotilas- ja siviilitaustaista henkilöä.

Yksityiskohtainen tarkastelu Jalkaväen säätiön perustamisesta ja historiasta on luettavissa tuoreesta Jalkaväen vuosikirjasta XXXI (2017-18) eversti Hannu Liimatan kirjoituksesta "Henkistä ja vähän muutakin tukea - Jalkaväen säätiö 60 vuotta" . Kirja on löydettävissä tästä linkistä ja näiden kotisivujen valikosta "Julkaisut - Jalkaväen vuosikirjat". Kirja on samalla säätiön 60-vuotisjuhlajulkaisu.

Lue lisää...

Säätiön hallintoneuvoston syyskokous 30.11.2017

Yhteiskuva

Jalkaväen säätiön 60-vuotisjuhlatilaisuuden jälkeen säätiön hallintoneuvosto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseensa. Ennen kokousta kunniapuheenjohtajat, kunniajäsen sekä paikalla olleet hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet kokoontuivat yhteiskuvaan.

Eturivissä vasemmalta kunniajäsen, eversti Pertti Vuolento, kunniapuheenjohtaja, kenraaliluutnantti Heikki Koskelo, säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola, kunniapuheenjohtaja, kenraaliluutnantti Raimo Viita, hallintoneuvoston jäsen, teollisuusneuvos Erkko Kajander, hallintoneuvoston jäsen, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara sekä säätiön hallituksen puheenjohtaja, eversti Jari Kytölä. Takarivissä vasemmalta hallintoneuvoston jäsen, kaupunginjohtaja Timo Halonen, hallituksen jäsen, asianajaja Antti Hannula, hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja Ilkka Puputti, hallintoneuvoston jäsen, lakiasiainjohtaja Harri Christensen, hallintoneuvoston jäsen, hallituksen puheenjohtaja Bernt Ehrnrooth,  hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja Timo Leppänen, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari, hallituksen jäsen, eversti Markku Manninen, hallituksen jäsen, everstiluutnantti Martti Koivula sekä hallintoneuvoston jäsen, valtiotieteiden maisteri Markku Palokangas.

Syyskokouksessa hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioehdotukseksivuodelle 2018. Lisäksi hallintoneuvosto hyväksyi esitetyt hallintoneuvoston ja hallituksen henkilöjärjestelyesitykset.

Lue lisää...

Säätiön hallitus kokousti Jalkaväkimuseossa

Säätiön hallitus piti perinteiseen tapaan kesäkuun kokouksensa Jalkaväkimuseon tiloissa 10.6.2017. Ennen kokousta hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä isännöi lounaan Jalkaväkimuseon sidosryhmien edustajille liittyen museon 35-vuotisjuhlallisuuksiin.

Lounaskeskustelua väritti epävarmuus Jalkaväkimuseon tulevaisuudesta. Jalkaväkimuseo, samoin kuin muutkin sotilasmuseot, jotka saavat puolustushallinnon museokiinteistöihin kohdistuvaa subventiota, ovat menettämässä kyseisen tuen vuoden 2018 jälkeen. Asiasta on puolustusministeriön päätös, jonka pääesikunta panee toimeen.

Jalkaväkimuseo ei omalla toiminnallaan kykene kattamaan menojaan ja toimintaansa. Erotus on nykyisessä toiminnassa katettu edellä mainitulla puolustushallinnon kiinteistökulujen ja pääomavuokran subventiolla sekä Mikkelin kaupungin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Lisäksi säätiö on osin tukenut museon toimintaa.

Lue lisää...