Säätiön hallituksen kokous Jalkaväkimuseolla 11.6.2019

Museo 10062019

Säätiön hallitus piti perinteiseen tapaan kesäkuun kokouksensa Jalkaväkimuseon tiloissa 11.6.2019. 

Ennen kokousta hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä isännöi lounaan paikalla olleille Jalkaväkimuseon työntekijöille. Lounaalle osallistuivat myös kapteeni Jere Vihavainen, joka on Maavoimien esikunnan yhteyshenkilö säätiöön liittyvissä kysymyksissä sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n toimitusjohtaja, FM Olli-Pekka Leskinen. Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä keväällä 2021 avattava humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekeskus, joka selittää, välittää ja taltioi sotaan liittyviä tapahtumia, kokemuksia ja tietoa uusille sukupolville. Olli-Pekka Leskinen piti lounaalla lyhyen esityksen perustettavasta tiedekeskuksesta.

Kuten 24.5. järjestetyssä säätiön hallintoneuvoston kevätkokouksessa, tämänkin kokouksen keskeinen aihe oli Jalkaväkimuseoon liittyvät kysymykset. Hallintoneuvosto teki kevätkokouksessa periaatepäätöksen Jalkaväkimuseosäätiön perustamisesta ja valtuutti hallituksen jatkamaan valmisteluja sen perustamiseksi yhteistoiminnassa prikaatikenraali Nepposen sekä museon johtajan kanssa sekä toteuttamaan omalta osaltaan sen perustamiseen vaadittavat toimenpiteet.

Hallitus käsittelikin kokouksessaan ensisijaisesti niitä käytännön toimenpiteitä, joilla asiaa voidaan viedä nopeassa tahdissa eteenpäin.