Jalkaväen säätiön 60-vuotisjuhla Santahaminassa 30.11.2017

Jalkaväen säätiön virallisena perustamisajankohtana pidetään säädekirjan allekirjoittamispäivää 30.11.1957. Säädekirjan allekirjoittivat silloinen jalkaväen tarkastaja, kenraaliluutnantti Sakari Simeliusjalkaväenkenraali Axel Erik Heinrichskenraalimajuri Armas-Eino Martola ja kaksitoista muuta sotilas- ja siviilitaustaista henkilöä.

Yksityiskohtainen tarkastelu Jalkaväen säätiön perustamisesta ja historiasta on luettavissa tuoreesta Jalkaväen vuosikirjasta XXXI (2017-18) eversti Hannu Liimatan kirjoituksesta "Henkistä ja vähän muutakin tukea - Jalkaväen säätiö 60 vuotta" . Kirja on löydettävissä tästä linkistä ja näiden kotisivujen valikosta "Julkaisut - Jalkaväen vuosikirjat". Kirja on samalla säätiön 60-vuotisjuhlajulkaisu.

Lue lisää...

Jalkaväen vuosipäivä Mikkelissä 17.11.2017

Jalkaväen vuosipäivää juhlistettiin 17.11.2017 Mikkelin jalkaväkimuseolla. Jalkaväen tarkastaja, eversti Heikki Taavitsainen nosti esiin juhlapuheessaan muun muassa sotilaiden koulutuksen, ammattitaidon ja fyysisen kunnon tärkeyden. Hänen mukaansa Jalkaväen merkitys ja asema pääaselajina on turvattu Maavoimien käynnissä olevissa ja seuraavina vuosina aloitettavissa, liikkuvuutta ja tulivoimaa edistävissä hankkeissa. Lisäksi kuitenkin korosti, että paraskaan sotamateriaali ei riitä, jos materiaalin käyttäjien ammattitaito tai fyysinen suorituskyky on puutteellista ja että päävastuun koulutuksesta ja valmiudesta kantavat joukko-osastot ja sotilasopetuslaitokset, jotka tekevät arvokasta työtä.

MAAVE 2017 11 Jalkaväen vuosipäivä 2017 2

Lue lisää...

Säätiön hallitus kokousti Jalkaväkimuseossa

Säätiön hallitus piti perinteiseen tapaan kesäkuun kokouksensa Jalkaväkimuseon tiloissa 10.6.2017. Ennen kokousta hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä isännöi lounaan Jalkaväkimuseon sidosryhmien edustajille liittyen museon 35-vuotisjuhlallisuuksiin.

Lounaskeskustelua väritti epävarmuus Jalkaväkimuseon tulevaisuudesta. Jalkaväkimuseo, samoin kuin muutkin sotilasmuseot, jotka saavat puolustushallinnon museokiinteistöihin kohdistuvaa subventiota, ovat menettämässä kyseisen tuen vuoden 2018 jälkeen. Asiasta on puolustusministeriön päätös, jonka pääesikunta panee toimeen.

Jalkaväkimuseo ei omalla toiminnallaan kykene kattamaan menojaan ja toimintaansa. Erotus on nykyisessä toiminnassa katettu edellä mainitulla puolustushallinnon kiinteistökulujen ja pääomavuokran subventiolla sekä Mikkelin kaupungin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Lisäksi säätiö on osin tukenut museon toimintaa.

Lue lisää...

Säätiön hallituksen uusi kokoonpano

Jalkaväen säätiön hallitus 23.5.2017 lukien:

Eversti (evp) Jari Kytölä (puheenjohtaja)
Asianajaja Antti Hannula
Everstiluutnantti (evp) Martti Koivula
Everstiluutnantti Ari Laaksonen
Eversti (evp) Markku Manninen
Toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari
Toimitusjohtaja Juha Sarsama

Säätiön sihteerinä jatkaa everstiluutnantti (evp) Kari Sainio