Jalkaväen ansioristin säännöt

1 §

Jalkaväen risti on Jalkaväen Säätiön perustama ansioristi, joka voidaan myöntää tunnustuksena henkilölle hänen ansioistaan jalkaväen hyväksi.

2 §

Jalkaväen ansioristi voidaan myöntää:

1) Henkilölle, joka on puolustusvoimissa toiminut jalkaväen tehtävissä ansiokkaasti vähintään kuuden vuoden ajan.
2) Henkilölle, joka on vähintään kymmenen vuoden ajan toiminut vapaaehtoisessa maanpuolustusjärjestössä jalkaväen hyväksi.
3) Muulle maanpuolustustyössä toimivalle tai toimineelle tai toimintaa tukevalle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle, jonka ansiot ovat jalkaväen kannalta merkittävät.

3 §

Jalkaväen ansioristi voidaan myöntää erityisistä ansioista soljen kera. Solki voidaan myöntää myös aiemmin myönnettyyn jalkaväen ansioristiin.

4 §

Jalkaväen ansioristi on heraldiselta muodoltaan Yrjön ristin kaltainen ja väriltään vihreä, jossa on 1 mm levyinen keltainen reunus. Sen keskustassa on hopeiset kiväärit ristikkäin. Ristin koko on 40 mm ja paksuus 2 mm . Pronssipohjainen risti on emaloitu.

Ansioristiä kannetaan 30 mm:n levyisessä vihreässä nauhassa, jossa keskellä on 10 mm leveä keltainen raita, jonka keskellä on musta 6 mm leveä raita.

Ansioristin solkena on mitalinauhan keskellä hopeoidut ristikkäin olevat pistimet. Soljen korkeus on 17 mm . Solki kiinnitetään mitalinauhan keskelle. Nauhalaatan solki on 8 mm korkea.

Jalkaväen ansioristi solkineen on oheisten kuvien mukainen.

5 §

Jalkaväen ansioristiä kannetaan nauhassa muiden kunniamerkkien tapaan. Ristin ja nauhalaatan kantamisesta sotilaspuvussa noudatetaan Pääesikunnan antamia ohjeita.

6 §

Jalkaväen ansioristin myöntää jalkaväen tarkastaja ansioristitoimikunnan esityksestä. Toimikunnan nimeää vuosittain Jalkaväen säätiö, joka pitää luetteloa ansioristin saaneista. Ristiä seuraa omistuskirja, jonka allekirjoittavat jalkaväen tarkastaja ja ansioristitoimikunnan puheenjohtaja.

7 §

Jalkaväen ansiorististä tulee maksaa säädetty maksu, jonka suuruuden Jalkaväen säätiö vuosittain määrää.

8 §

Ohjeet jalkaväen ansioristin myöntämisperusteista ja esittämisestä antaa Jalkaväen Säätiö.

9 §
Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2001.