Jalkaväen ansioristin esittäminen ja myöntäminen

1. Ansioristin myöntäminen

Jalkaväen ansioristin myöntää Jalkaväen tarkastaja Jalkaväen säätiön hallituksen esityksestä.

Sääntöjen mukaan Jalkaväen ansioristi voidaan myöntää

 1. Henkilölle, joka on puolustusvoimissa toiminut jalkaväen tehtävissä ansiokkaasti vähintään kuuden vuoden ajan.
 2. Henkilölle, joka on vähintään kymmenen vuoden ajan toiminut vapaaehtoisessa maanpuolustusjärjestössä jalkaväen hyväksi.
 3. Muulle maanpuolustustyössä toimivalle tai toimineelle tai toimintaa tukevalle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle, jonka ansiot ovat jalkaväen kannalta merkittävät .

Erityisistä ansioista Jalkaväen ansioristi voidaan myöntää soljen kera. Solki voidaan myöntää myös aiemmin myönnettyyn jalkaväen ansioristiin. Ansiorististä käytetään lyhennettä "Jvar". Soljen kera myönnetystä ansiorististä käytetään lyhennettä "Jvarsk".

2. Ansioristin esittäminen

Jalkaväen ansioristiä voivat esittää yhteisöt, puolustusvoimien joukko-osastot (vast) ja ansioristitoimikunta/säätiön hallitus. Lisäksi Puolustusministeriön kansliapäällikkö, Pääesikunnan päällikkö, puolustushaarojen komentajat, Rajavartiolaitoksen päällikkö ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori voivat tehdä esityksiä omista alaisistaan.

Ansioristiesitykset tulee lähettää yhteisön tai organisaation toimesta puoltojärjestyksessä kootusti Jalkaväen säätiön ansioristitoimikunnalle/hallitukselle 1.1 tai 1.8. mennessä osoitteeseen

 • Jalkaväen säätiö/Jalkaväen tarkastaja 
  Maavoimien Esikunta, Suunnitteluosasto 
  Rak 27 
  PL 145 
  50101 MIKKELI

Esitysten perusteella myönnetyt ristit ovat valmiita jaettavaksi 1.4. ja 1.11. anomusten käsittelyn jälkeen.

Ansioristiesityksessä käytettävä lomake ja sen täyttöohje sekä hinnasto ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Tarvittaessa esityslomakkeita on saatavissa säätiön sihteeriltä.

Kustannukset voi maksaa joko ristin esittäjä tai ristin saaja. Esittäjä merkitsee esityslomakkeeseen kustannusten maksajan asianomaiseen kohtaan.

Lataa esityslomake tästä linkistä.

Lataa esityslomakkeen täyttöohje tästä linkistä.

Lataa hinnasto tästä linkistä.

3. Ansioristin luovutus

Myönnetyt ansioristit ja kunniakirjat lähetetään esityksessä mainituille yhteyshenkilöille.

Myönnetty Jalkaväen ansioristi tulisi luovuttaa ensisijaisesti joukon (vast) omiin merkittäviin juhlallisuuksiin liittyen. Erityisissä tilaisuuksissa on mahdollista että Jalkaväen säätiön edustajat osallistuvat ristin luovutustilaisuuksiin.