Jalkaväen Säätiö

 jv saatiomitalli9

Säätiön tarkoituksena on maamme pääaselajin, jalkaväen, kehityksen edistäminen ja sen historiallisten perinteiden säilyttäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

- palkitsee opinnoissaan menestyneitä jalkaväkiaselajin opiskelijoita
- jakaa palkintoja ja apurahoja jalkaväen toimintaa ja kehittämistä edistäneille henkilöille
- tukee ja edistää jalkaväkiaselajin tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa
- vaalii jalkaväen perinteitä

Säätiön säännöt on luettavissa tästä linkistä.

Tästä linkistä Maavoimien kotisivuille, joilla on yksityiskohtaisempaa tietoa jalkaväestä.