ENGLISH/SVENKA YK6

Helsingin sanomat 08.05.1992

Finnish UN observer wounded in Bosnia

A Finnish UN military observer, Major Mikko Rahikkala from Kajaani, was wounded late Thursday night in Mostar, Bosnia-Herzegovina. He was hit by a shrapnel in both calves. After first aid, the Finnish observer was transferred to a hospital in Split on Thursday. The grenade exploded in front of a hotel occupied by the UN, injuring the Finn standing in the hotel corridor.

Fighting between Bosnian Muslim and Croat joint regional defence forces and Serbs had been going on  in Mostar for several days. According to information received by the Finnish Ministry of Defence, the fighting had ceased after the incident. ”Both sides had stated that something had happened that was not intended. I think they had a clear need to get this UN incident sorted out,” said Bjarne Ahlqvist, head of the UN office.

According to Ahlqvist, it is not known from which the grenade was fired. Ahlqvist believes that the grenade was not aimed by purpose at the UN. Last weekend, a Belgian EC observer was killed in Mostar. Belgium blamed the death on Serbs. The Finnish observer was the first of the UN staff in the Balkans to be wounded.

Helsingin sanomat 08.05.1992

Finländsk FN-observatör skadad i Bosnien

Major Mikko Rahikkala från Kajana, finländsk FN-militärobservatör skadades sent på torsdagskvällen i Mostar i Bosnien-Hercegovina. Han träffades av granatsplitter i båda vaderna. Efter första hjälp  överfördes den finske observatören till ett sjukhus i Split på torsdagen. Granaten exploderade framför ett FN-hotell och skadade finländaren som stod i hotellkorridoren.

Strider mellan bosnienmuslimska och kroatiska gemensamma regionala försvarsstyrkor samt serber hade rasat i Mostar under flera dagar. Enligt uppgifter till Finlands försvarsministerium hade striderna upphört efter händelsen. ”Båda sidor hade konstaterat att något hade hänt som inte skulle. Jag tror att de hade ett tydligt behov av att få den här FN-incidenten utagerad”, säger Bjarne Ahlqvist, chef för FN-kontoret.

Enligt Ahlqvist är det inte känt vilken parts granat som träffade. Ahlqvist tror att granaten inte var riktad mot FN. Förra helgen dödades en belgisk EG-observatör i Mostar. Belgien skyllde dödsfallet på serberna. Den finske observatören var den förste FN-soldaten på Balkan som skadats.

Shopping Cart
Scroll to Top