Hem Svenska

VÄLKOMMEN TILL INFANTERIMUSEET

Infanterimuseet är ett nationellt försvarsgrensmuseum grundat 1982. Museet är beläget i det historiska gamla kasernområdet i S:t Michel. Museet verkar i två träkaserner  byggda på 1880-talet. Infanterimuseet forskar i, dokumenterar och ställer ut infanterihistoria från 1700-talet till nutid. Museet tar även emot donationer (inte vapen eller ammunition) av privatpersoner. I samband med museet finns även en museiaffär.

Museet underhålls av en stiftelse (Jalkaväkimuseon säätiö). Stiftelsens ändamål är att värna infanteriets historia samt att värna infanteritraditioner. Därtill vill Stiftelsen främja och stöda försvarsviljan.

Grupper

Guidning för grupper kan reserveras till ett pris av 50€/grupp. Guidning på finska och engelska.

Museet kan även hålla öppet enligt separat överenskommelse.

Öppethållningstider

Infanterimuseet är öppet 1.6.-31.8.2023 varje dag 10-17

  • Biljettkassan stängs kl. 16.

Tulta Pakkasessa- Vinterkriget 1939-1940

Den förnyade utställningenom om Vinterkriget på Infanterimuseet är nu öppen för allmänheten!

Museikortet

Museikortet är en inträdesbiljett till nästan museer från Åland till Inari. Med det nya kortet kan du nu besöka president P.E. Svinhufvuds hembygdsmuseum, Härkälä gård och Raseborgs slott. Även sommarmuseerna är öppna.