Jalkaväki on maavoimiin kuuluva aselaji, jonka sotilaat taistelevat yleensä jalkaisin ja  käyttävät henkilökohtaista asettaan. 

Jalkaväki on siellä, missä taistelut ratkaistaan, ja se ottaa vastaan taistelukentän  kovimmat rasitukset. 

Jalkaväkimuseon historiasta ja taustaorganisaatioista 

Jalkaväkimuseo on valtakunnallinen sotahistoriallinen erikoismuseo, joka on perustettu  1982. Museo sijaitsee Mikkelissä. Jalkaväkimuseo on puolustusvoimien pääaselajin,  jalkaväen, aselajimuseo. Jalkaväkimuseon on aikanaan perustanut Jalkaväen säätiö. Jalkaväkimuseon säätiö on uusi, 19.2.2020 perustettu säätiö, joka otti vastuun  Jalkaväkimuseosta 1.4.2020. 

Jalkaväkimuseo historiallisissa tiloissa 

Jalkaväkimuseo sijaitsee Mikkelin vanhalla kasarmialueella, joka on luokiteltu  valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alue on yksi parhaiten  säilyneistä puukasarmialueista Suomessa. Kasarmialue täyttää 140 vuotta vuonna 2021.  Näissä rakennuksissa Jalkaväkimuseo on toiminut vuodesta 1982 lähtien.

Jalkaväkimuseon perustehtävä 

Jalkaväki on puolustusvoimien pääaselaji.  

Jalkaväkimuseo kokoaa ja säilyttää suomalaisen jalkaväen historiaa, perinteitä ja kulttuuria  sekä välittää niihin liittyvää objektiivista, korkealaatuista ja asiantuntevaa tietoa noudattaen  museotyön eettistä säännöstöä.

Jalkaväkimuseon missio ja visio 

MISSIO 

Olemme jalkaväen asiantuntija. Jalkaväkimuseo esittää ja kertoo monipuolisesti suomalaisen jalkaväen merkityksen sodankäynnissä ja Suomen itsenäisyyden  turvaamisessa ennen ja nyt. Tuomme tositarinat eläviksi. 

VISIO 

Olemme vaikuttavin aselajimuseo.  

Jalkaväkimuseo on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu korkeatasoinen  sotahistoriallinen erikoismuseo. Monipuolinen suomalaiseen jalkaväkeen liittyvä toiminta  johtaa laajaan tietoisuuteen jalkaväen merkityksestä. 

Arvot 

ITSENÄISYYDEN ETULINJASSA 

Jalkaväkimuseo edistää jalkaväen aselajihenkeä ja ymmärrystä jalkaväen roolista  itsenäisyyden hankkimisessa ja puolustamisessa. Jalkaväkimuseo ylläpitää ja edistää  kansalaisten maanpuolustustahtoa. 

INTO JA VUOROVAIKUTUS 

Museovierailu Jalkaväkimuseossa on vuorovaikutteinen kokemus, jossa historian elävät  tositarinat kohtaavat nykyisyyden. 

YHDESSÄ 

Jalkaväkimuseon toiminta on verkostomaista, monia osapuolia hyödyttävää ja toimintaa  edistävää. 

Jalkaväkimuseo yhteiskunnassa 

Jalkaväkimuseo ei määrity ensisijaisesti rakennuksena, näyttelynä tai kokoelmana vaan  monipuolisena yhteiskunnallisena toimijana sekä kiinnostavana brändinä.

Jalkaväkimuseon säätiö luo ja ylläpitää toimintaedellytyksiä Jalkaväkimuseolle ja siihen liittyvälle kokonaisuudelle.

Säätiö edistää maanpuolustustahdon ylläpitoa ja kehittämistä.

LAHJOITTAMALLA OLET MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ JALKAVÄKIMUSEON TOIMINTAA

Jalkaväkimuseon säätiö sr voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 Keräysvarat käytetään Jalkaväkimuseon ylläpitoon, sen kokoelmien ja niiden hallinnan kehittämiseen, perusnäyttelyjen uudistamiseen ja uusien teemanäyttelyiden toteuttamiseen fyysisesti ja verkossa mahdollisimman suuren yleisön tavoittamiseksi. Varoja käytetään myös jalkaväen historiaa selvittäviin hankkeisiin ja yleisölle järjestettävien sekä striimattavien esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Varoilla katetaan myös ilmaistapahtumia.

Lisäksi varoilla tuetaan säätiön jalkaväkikeskus-toimintamuotoa, jolla rakennetaan virtuaalista siltaa historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille vahvistaen jalkaväen identiteettiä ja maanpuolustustahtoa. Varoja käytetään keskuksen perustamis- ja toimintakuluihin, jotka muodostuvat tieto- ja kommunikaatiojärjestelmien rakentamisesta, tietosisältöjen tuottamisesta ja suurelle yleisölle jakamisesta sekä virtuaalisten ja fyysisten tapahtumien laajalle yleisölle järjestämisestä sekä koordinoinnista.

Varoja käytetään myös museon hallinnassa olevien Mikkelin 140 vuotta vanhan kasarmialueen historiallisten rakennusten interiöörin museaaliseen ylläpitoon ja säätiön omistaman suojellun vanhan varuskunnan entisen päävartiorakennuksen ylläpitoon.

Lahjoittaja saa halutessaan nimensä museon lahjoittajatauluun ja voi osallistua lahjoittajille museossa tai verkossa järjestettäviin tilaisuuksiin.

Rahankeräysluvan numero: RA/2022/607, voimassa 12.4.2022 alkaen

Keräyksen järjestäjä: Jalkaväkimuseon säätiön sr, y-tunnus 3122436-5,

Jääkärinkatu 6–8, 50100 Mikkeli

Lahjoitustili SUUR-SAVON OSUUSPANKKI: FI93 5271 0420 4843 48

Tiedustelut: jalkavakimuseo@jalkavakimuseo.fi / asiamies Kari Markkula

 

Hyödynnä verovähennysmahdollisuus

Yritysten ja yhteisöjen Jalkaväkimuseon säätiölle tekemät 850–50.000 euron suuruiset lahjoitukset ovat lahjoittajan verotuksessa vähennyskelpoisia, koska säätiö on verohallinnon hyväksymä kulttuuriperinteen säilyttäjä tai tieteen tai taiteen tukija (TVL 57§).

JALKAVÄKIMUSEON SÄÄTIÖ

Hallitus

Erkko Kajander, Puheenjohtaja

Bernt Ehrnrooth, Varapuheenjohtaja

Tapio Huhtamella, jäsen

Kirsi Maaskola, jäsen

Petri Mattila, jäsen

Ari Niiranen, jäsen

Ali Pylkkänen, jäsen

Kari Markkula, asiamies

Markku Riittinen, museonjohtaja

Riikka Sinokki, museoassistentti, sihteeri

Valtuuskunta

Olli Nepponen, puheenjohtaja

Markus Tykkyläinen, varapuheenjohtaja

Ilkka Ilmola, jäsen

Kari Kallonen, jäsen

Jari Liukkonen, jäsen

Pauli Mikkola, jäsen

Jukka Perttula, jäsen

Sanna Rauhansalo, jäsen

Arto Räty, jäsen

Markku Tarvainen, jäsen