DEN VITA GENERALEN

Under hösten 1917 förflyttades generallöjtnanten i ryska armén till reserven, från platsen som kommendör för 6. Kavalleriarmékåren ”som missanpassad till de rådande omständigheterna”. Den 50-åriga generalen som hade haft en lysande militärkarriär i den kejserliga ryska armén anlände till Finland kort efter självständigheten i december.

Den 12. Januari blev han medlem av militärkommittén. Samma dag beviljade riksdagen senaten mandat att skapa en ordningsmakt. Tre dagar senare valdes Mannerheim till ordförande för militärkommittén. Senatens ordförande Svinhufvud gav i sin tur den 16.1. mandat åt Mannerheim att skapa den ordningsmakt som behövdes. Mannerheim flyttade tillsammans med sin stab som bestod av militärkommitténs medlemmar, till det område där skyddskårerna hade sitt starkaste stöd nämligen i Österbotten. Staben anlände till Vasa 19.1.

Mannerheim gav order åt skyddskårerna att påbörja avväpnandet av de ryska garnisonerna på morgonnatten den 28.1. Genom sitt eget kunnande, erfarenhet och auktoritet kunde Mannerheim nästan från grunden skapa en vit armé – skola och utrusta den i tillräcklig mängd samt leda de avgörande krigsoperationerna.

Mannerheim befordrades till general av kavalleriet den 7.3.1918. Befordringen gavs i efterhand, att gälla från och med 28.1.1918.

Shopping Cart
Scroll to Top