ENGLISH/SVENSKA 1944 – 1

Towards  the end of the Continuation War, Finnish troops built a 1,5km long shallow water minefield at the  Western side of Suoniosaari codenamed “Antti”. It contained 115 old anti-submarine net mines and 70 shallow water mines. Each net mine contained 15kg of picric acid explosive filling. The minefield was codenamed after the commanding officer Antti Huima and it helped in defending the area from Soviet attack. 

Mot slutet av fortsättningskriget, den 2-4 juli 1944, byggdes den 1,5 km långa mineringen ”Antti” på ön Suonios västra strand framför Viborgska vikens mynning. Mineringen bestod av 115 nätminor och 70 kedjeminor. Nätminan var utrustad med en 15 kg pikrinsyreladdning. Minan fick sitt namn efter kommendörkapten Antti Huima som ledde mineringsarbetet. Mineringen hjälpte Kavalleribrigaden i avvärjningsstriderna den 4 juli 1944. 

Shopping Cart
Scroll to Top