ENGLISH/SVENSKA 1944 – 4

TIENHAARA 

The city of Vyborg was lost on the 20th of June after a short battle. After capturing the city, the Red Army assumed that the Finns were no match anymore. 

Tienhaara was located West from Vyborg at the intersection of main roads. The Southern intersection,a former royal highway leading towards Hamina and Turku. The Northern intersection leading towards Lappeenranta. Also, the railway line from Vyborg to the West, went through Tienhaara. 

The defense of Tienhaara was at first organized in an improvised manner, for example, with the help of artillery troops. The 61st infantry regiment transferred from Aunus arrived on 22nd of June, and took immediate responsibility for the defense. When Soviet troops already on the same evening attempted to attack across a narrow strait of Kivisilta, they encountered strong defense. The next attempt after midnight was also repelled. 

Another attack started in the morning after an hour-long artillery preparation. This time the attack was able to make gains, but it was pushed back with a counterattack supported by artillery and assulta guns. 

The afternoon started with a fierce Soviet artillery barrage and air strikes. The following attack was repelled and no major infantry attacks occurred anymore in the area. 

The defensive victory was possible thanks to strong frontline defense, strong infantry defense, enough big reserve troops and their rightly timed counterattacks. Artillery fire and air bombardment destroyed a significant number of Soviet heavy equipment which in turn helped infantry to hold the defense firm. Also, leadership skills played a vital role. 

The defensive victory gained in the battle was significant. It stopped the Soviet advance in this direction because it could have opened further attack possibilities towards the West. At the same time, it could have opened the way from the Northeast of Vyborg towards the rear of the Finnish troops fighting in Tali and Ihantala. The Finnish infantry showed it was still a very capable fighting force. The intersection was blocked and secured.

TIENHAARA 

Staden Viborg förlorades den 20 juni efter en kort strid. Röda armén antog då att finnarna inte längre var ett stort problem för dem. 

Tienhaara vägskälet låg vid korsningen av de vägar som ledde västerut från Viborg: den södra leden den tidigare Kungsvägen, ledde via Fredrikshamn till Åbo, den norra leden till Villmanstrand. Även järnvägen från Viborg västerut gick via Tienhaara. 

Försvaret av Tienhaara var till en början uppbyggd med tillfälliga arrangemang, bland annat med hjälp av trupper från artilleriet. Infanteriregemente 61. som flyttats från Aunus-näset anlände den 22 juni och tog omedelbart över ansvaret för frontavsnittet. När fienden samma kväll inledde ett anfall över Kivisiltasundet möttes de av ett segt försvar. Ytterligare ett försök strax efter midnatt slogs tillbaka. 

På morgonen efter cirka en timmes artilleriförberedelser inleddes en ny attack. Den här gången lyckades angriparen bita sig fast på land men slogs tillbaka med hjälp av en motattack understödd av artilleri. 

Eftermiddagen inleddes med en häftig sovjetisk eldförberedelse med granater och flyg. Ett anfall efter eldförberedelserna slogs tillbaka varefter större infanterianfall i området avtog. 

Avvärjningssegrarna baserades på en framskjuten gruppering, ihållande infanteristrid, tillräckliga reserver och deras snabba motanfall. Ett effektivt artilleri och flygbombning förstörde avsevärt den sovjetiska båtkapaciteten vilket underlättade infanteriets strider. Även ledningens roll var stor.   

Den uppnådda avvärjningssegern var betydelsefull. I denna riktning stoppades fiendens framryckning slutgiltigt. Fiendens framryckning till vägskälet skulle ha öppnat en stor möjlighet att anfalla västerut. Samtidigt skulle det ha gett dem en rutt att anfalla de finska styrkorna i ryggen vilka stred nordost om Viborg vid Tali och Ihantala. Det finska infanteriet visade att det fortfarande var slagkraftigt. Vägskälet var blockerat.

Shopping Cart
Scroll to Top