ENGLISH/SVENSKA YK21

Bloody day in Mali – 1 peacekeeper killed, 8 wounded 

News published 04.10.2016 

A UN peacekeeper has been killed in Mali. Eight peacekeepers were also injured in the attack. UN Secretary General Ban Ki-moon condemned the four attacks on UN forces, calling the attacks on peacekeepers war crimes. In June, the UN Security Council decided to extend the Minusma mission in Mali for another year, until July 2017. 

The peacekeeper killed in action was from Chad. A total of 32 UN peacekeepers have died in Mali this year. According to the UN, 101 peacekeepers have died during Operation Minusma. 

Operation Minusma was launched in 2013 to stabilise Mali after a separatist uprising. Finnish soldiers are also involved in the operation. It is currently the most dangerous UN operation for peacekeepers.

Blodig dag i Mali – 1 fredsbevarare dödad, 8 skadade 

Nyheten publicerade 04.10.2016 

En fredsbevarande FN-soldat har dödats i Mali. Åtta fredsbevarare skadades i attacken. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon fördömde de fyra attackerna mot FN-styrkor och kallade attackerna mot fredsbevarare för krigsförbrytelser. I juni beslutade FN:s säkerhetsråd att förlänga Minusmas uppdrag i Mali med ytterligare ett år, till juli 2017. 

Den avlidne fredsbevararen var från Tchad. Totalt har 32 fredsbevarare FN-soldater dött i Mali i år. Enligt FN har 101 fredsbevarare dött under Operation Minusma. 

Operation Minusma inleddes 2013 för att stabilisera Mali efter ett separatistiskt uppror. Även finska soldater deltar i operationen. Det är för närvarande den farligaste FN-operationen för fredsbevarare.

Shopping Cart
Scroll to Top