ENGLISH/SVENSKA YK24

NAMIBIA – UNTAG

Area of activity: Namibia and Angola 

Headquarters: Windhoek 

Duration: April 1989 – March 1990

Finns served: 985

UNTAG was established to support the independence process of Namibia by securing free and fair elections. A Finnish battalion served in the mission from 1989 to 1990. 

The mission brought a new face to peacekeeping. In addition to military monitoring, the UN, with the help of election monitors and civilian police, sought to ensure the orderly conduct of the elections. The entire operation was led by the UN Secretary General’s Special Representative Martti Ahtisaari. 

Finland deployed 40 election observers to the UN in 1989. A total of 985 Finnish peacekeepers served in UNTAG. The mission was a success. 

Namibia became independent on 21 March 1990. The operation ended just over a year after it began. The Finnish battalion was repatriated in April 1990. The peacekeepers’ mission to protect Namibia’s elections and independence was completed.

NAMIBIA – UNTAG

Verksamhetsområde: Namibia och Angola 

Stab: Windhoek 

Längd: april 1989 – mars 1990

Finländare som tjänade: 985

UNTAG grundades för att stödja Namibias självständighetsprocess genom att säkra fria och rättvisa val. En finsk bataljon tjänstgjorde i missionen 1989-1990. 

Uppdraget gav fredsbevarandet ett nytt ansikte. Utöver den militära övervakningen försökte FN med hjälp av valövervakare och civilpoliser se till att valet förflöt på ett ordnat sätt. Hela operationen leddes av FN:s generalsekreterares särskilda representant Martti Ahtisaari. 

År 1989 sände Finland 40 valobservatörer till FN. Sammanlagt 985 finländska fredsbevarare tjänstgjorde i UNTAG. Uppdraget var en framgång. 

Namibia blev självständigt den 21 mars 1990. Operationen avslutades drygt ett år efter att den inletts. Den finska bataljonen hemförlovades i april 1990. De fredsbevarande styrkornas uppdrag att skydda Namibias val och självständighet var slutfört.

Shopping Cart
Scroll to Top