ENGLISH/SVENSKA YK32

Siilasvuo’s objection

Finns were fired upon

Cairo, 20. 12. (STT-Reuter)

Lieutenant General Ensio Siilasvuo, commander of the UN peacekeeping force in the Middle East, on Thursday issued a strong protest to both Egypt and Israel over the fierce cross-fire between Finnish UN troops in the city of Suez on Wednesday night.

According to a UN spokesman, the Finnish supply centre building had been hit by small arms fire. However, no Finns were wounded.

General Siilasvuo called on the parties to show restraint, to respect the ceasefire and to guarantee the safety of the UN peacekeeping force.

On Tuesday, there were 71 incidents on the Sinai front, more than at any other time since the ceasefire came into force.

During Wednesday night’s incident, Egyptians and Israelis fired mortars, machine guns and small arms at each other. However, the UN spokesman could not say which side started the firing, which lasted 20 minutes.

Siilasvuos invändning

Finländare blev beskjutna

Kairo, 20. 12. (STT-Reuter)

Generallöjtnant Ensio Siilasvuo, befälhavare för FN:s fredsbevarande styrka i Mellanöstern, utfärdade på torsdagen en stark protest till både Egypten och Israel på grund av korselden på båda sidor om de  finska FN-trupperna i staden Suez på onsdagskvällen.

Enligt en talesman för FN hade den finska förrådsbyggnaden träffats av eld från handeldvapen. Inga finländare skadades dock.

General Siilasvuo krävde att parterna visar återhållsamhet, att respektera vapenvilan och att garantera säkerheten för FN:s fredsbevarande styrka.

På tisdagen inträffade 71 incidenter på Sinaifronten, fler än någon annan gång sedan vapenvilan trädde i kraft.

Under onsdagskvällens incident avfyrade egyptier och israeler granatkastare, maskingevär och handeldvapen mot varandra. FN:s talesman kunde dock inte säga vilken sida som inledde eldgivningen som varade i 20 minuter.

Shopping Cart
Scroll to Top