ENGLISH/SVENSKA YK45

Martti Ahtisaari, Special Envoy to the UN Secretary General,and Hannu Paronen, Battalion Commander, surrounded by the press. Photo: Martti Tikka

Martti Ahtisaari, specialsändebud  till FN:s generalsekreterare och bataljonskommendör Hannu Paronen omringade av pressen. Foto: Martti Tikka

Shopping Cart
Scroll to Top