ENGLISH/SVENSKA YK46

YKSK 1 left Helsinki in the morning of 10 December 1956 with American transport planes for Egypt. During the night, the journey continued from Naples to Abu Suweir by Canadian aircraft, landing there in the morning of 11 December.

YKSK 1 startade från Helsingfors på morgonen den 10 december 1956 med amerikanska transportplan till Egypten. Under natten fortsatte resan från Neapel till Abu Suweir med kanadensiska flygplan som landade där på morgonen den 11 december.

Shopping Cart
Scroll to Top