FRÄNDEFOLKSKRIGEN

Med frändefolkskrigen avser man de stridigheter som företogs mellan 1918 – 22 vid finska östgränsen. Målet var att förena de finskbesläktade stammarna med Finland och göra områdena självständiga. Finska staten höll sig officiellt utanför dessa strävanden, men stödde i praktiken dessa fälttåg. I frändefolkskrigen deltog det över 9000 finländare och av dem stupade ca 660.

Till frändefolkskrigen räknas:

  • Vienaexpeditionerna (1918)
  • Estniska frihetskriget (1918 – 1920)
  • Aunusexpeditionen (1919)
  • Petsamoexpeditionerna (1918 och 1920)
  • Det ingermanländska upproret (1919)
  • Det östkarelska upproret (1921 – 1922)

Ur finskt perspektiv blev frändefolkskrigen lönlösa, fastän land-områden tillfälligt anslöts under krigets gång. Endast det estniska frihetskriget var framgångsrikt. Nästan 20 000 östkarelare och ingermanländare flydde till Finland efter frändefolkskrigen.

Shopping Cart
Scroll to Top