Hugo Einari Suoranta (fd. Slunga)

Född den 15.3.1897 i Nedertorneå, föräldrar jordbrukare Kalle Juho Slunga och Marja Vaaraniemi, gift fr.o.m. 1923 med Enni Pajarinen. Gick i folkskola. Fungerade som jordbrukare på sin hemgård. Genomförde privat 5/8 klasser i Kuopio lyceum 1925. Anslöt sig till 27. Jägarbataljonen den 5.2.1916 och tillhörde pionjärkompaniet. Deltog i ställningskriget vid floden Misse och vid Rigabuktens kustbefästningar, anfallet i Schmarden och vid vinterstriderna vid Aa-floden. Förflyttades till 2. Maskingevärs-kompaniet den 22.11.1917.

Tillträdde i reguljär tjänst som underofficer i finska armén den 7.2.1918 och anlände till Vasa tillsammans med jägarnas förtrupp den 18.2.1918. Kommenderades till karelska fronten och utnämndes där till utbildare på maskingevärskurserna i Järvenlinna, 5.3.1918 till chef för kurserna och till slut den 8.4.1918 till chef för den flygande maskingevärskompaniet, som bestod av eleverna på mg-kurserna. Deltog i striderna vid Oravala, Ahvola och Viborgs erövring.

Tjänstgjorde efter kriget i det 2. Karelska regementets 2. MGK som kompanichef. Den 23.7.1918 förflyttades han som chef för 3. MGK i Östra Finlands infanteriregemente 5, som senare fick namnet Norra Savolax regemente.

Fungerade 1918 som lärare vid 3.Divisionens underofficerskurser i Sordavala, 1919 i S:t Michels gruppchefskurser och i underofficerskurserna i Tuukkala. Skötte under perioden 1.6.1923 – 23.1.1924 Norra Savolax regementes underofficersskolas chefsuppgifter. Avsked 26.1.1928.

Blev utnämnd till chef för XVIII kretsen i Viborgs skyddskårsdistrikt den 1.11.1928, och den 1.8.1931 till andra militärinstruktör för S:t Michels skyddskårsdistrikt. Tillämpad kurs i taktik 1927, Stridsskolans kompanichefskurs 1929, Skyddskårernas kommendörskurs 1933–34.

Befordringar: underofficer 11.2.1918, fältväbel 17.4.1918, fänrik 10.5.1918, löjtnant 28.5.1918, kapten 16.5.1920.

Utmärkelsetecken: Frihetskorset av 4. klass, frihetskrigets minnesmedalj, jägartecknet, Tysklands minnesmedalj över första världskriget.

Shopping Cart
Scroll to Top