BURDEN AND LOAD CARRYING ABILITY

A load should match the soldier’s carrying ability during combat situations and transitions.

Offensive troops should only carry necessary equipment. A heavy load restricts the soldier’s combat opportunities.

During transitions the use of transport equipment can be restricted or nonexistent. As the load increases, the soldier will get tired easier and be exposed to injuries. The soldier’s marching speed slowers and day trips get shorter.

Soldier’s age, muscle strength and physique impact his carrying ability. The size of the load,, placement of the weight, environment, circumstances, clothing and the mental strain of the situation all impact how well the soldier manages.

Firepower and weight 

The domestic RK62 -assault rifle’s modernization to improve the usability and lengthen the mileage was started in 2011 in Guard Jaegar Regiment.

In the revision RK62M -assault rifles got a telescopic stock, an optical sight, a pedestal, tactical sling and an option to attach accessories. The M2-model also added a front handguard and a flash suppressor. Infantry soldiers’ fire power improved through better user ergonomy, velocity and accessory attachment.

M2 is a model optimized for combat in a built environment. It is possible to attach rebar cutter to the new flash suppressor for the ability to break construction steel by shooting. Accessories can be attached to the handguard. M3 has a different surface and only some test versions have been made.

RK62 M1 with a full magazine, a red dot sight and a flash suppressor weighs a total of 4,9kg. The full magazine with 30 patrons weighs 0,8kg. Six full magazines are included in a fighter’s equipment.

BÖRDA OCH DESS BÄRFÖRMÅGA

Bördan skulle motsvara soldatens bärförmåga i strid och under förflyttning.

En anfallande trupp skall ha endast nödvändig utrustning. En tung utrustning begränsar soldatens stridsförmåga.

Vid förflyttningar kan transportkapaciteten vara begränsad eller obefintlig. Då soldatens börda ökar tröttnar han snabbare och kan utsättas för skador. Marschhastigheten avtar och dagsetapperna blir kortare.

Bärförmågan påverkas bland annat av soldatens ålder, muskelkraft och fysik. Kraften påverkas av bördans storlek, tyngpunkten på bördan, omgivningen, klädseln och det mentala trycket.

Eldkraft och tyngd

Moderniseringsarbetet av de inhemska RK-62 stormgevären hade som målsättning att förbättra användningen och bruksåldern av vapnen. Arbetet påbörjades 2011 vid Gardets Jägarregemente.

Förnyandet ledde till att RK-62M stormgeväret förseddes med en teleskopisk kolv, ny växlare, optiskt sikte och nytt stativ, en taktisk bärrem samt möjlighet att fästa optik och tilläggsutrustning. Därtill byttes handskyddet ut på M2-modellen och en flammsläckare lades till. Infanterisoldatens eldkraft förbättrades genom bättre ergonomi, snabbare eldöppning och genom att förbättra möjligheten för att fästa tillbehör.

M2 är en utvecklad optimerad modell försedd med ny flammsläckare och handskydd. I den nya flammsläckaren finns möjlighet att fästa en spärrbroms för att vid behov kunna skjuta av byggnadsstål. I handskyddet kan annan utrustning fästas. M3 modellen har en avvikande yta och dessa har tillverkats endast i ett begränsat antal för testning.

RK62 M1 väger tillsammans med en full kasett, rödpunktsikte och flammsläckare 4,9 kg. En full kasett med 30 patroner väger 0.8 kg. Till en soldats utrustning hör sex fulla kasetter.